Nyheder fra Stege

19 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Stege og omegn

Job tilbydes:
Distrikt Ulvsund udvider ledelsen og søger 1 assisterende distriktsleder
”Vi er ambitiøse, kompetente og arbejder hele tiden på at styrke vores faglighed. Og vi er ikke bange for at gå nye veje”.”Vi er et ledelsesteam på 3, som i fællesskab udvikler og forbedrer indsatsen for borgerne. Vi står sammen om at løse kerneopgaven”.Er det noget for dig?Så fortæl os, hvad du vil og kan.Vi arbejder i fuldt integreret ordning, hvor distriktsledelsen varetager distriktets samlede ledelse af hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, aktivitetscentre og daghjem.Stillingerne er på 37 timer ugentligt, hvor arbejdstiden følger opgaven.Du skal have uddannelse som sygeplejerske.Du kan forvente lederuddannelse og ledelsesmæssig sparring.Om Jobbet:Opgaverne i distriktet er ofte komplicerede sygeplejefaglige problemstillinger, hvor der er behov for tæt sparring og ledelsesmæssig involvering for at understøtte selvstyret i de enkelte teams.Som assisterende distriktsleder er du ansvarlig for at lede og koordinere og sætte rammen for samarbejde, udførelse af kerneopgaven og kompetenceudvikling i hverdagen i tæt samarbejde med den øvrige ledelse.Du skal være en tydelig rollemodel for at sikre sparring og udvikling af selvstyre i de enkelte teams og i de enkelte vagtlag. Særlig for stillingen er at være til stede i eftermiddags- og aftentimer.Du forventes at sparre med disponent, som har ansvar for planlægning af de visiterede opgaver. Og med koordinerende sygeplejerske, som er tovholder for Det gode patientforløb. Dvs. tovholder for at højne de faglige kompetencer blandt vores medarbejdere ved instruktion, undervisning og oplæring i såvel dokumentation, pleje og komplekse forløb, samt at sikre det gode samarbejde mellem borger, plejepersonale og pårørende i forløbet.Om Distrikt Ulvsund:Distrikt Ulvsund består af 2 plejecentre med tilhørende aktivitetscentre og hjemmepleje, der kører ud fra Ulvsund Centeret.Fanefjordcentret er beliggende i Askeby og har 36 plejeboliger og 3 midlertidige pladser og Ulvsundcentret, som er beliggende i Lendemarke, har 56 plejeboliger, heraf 12 boliger for demente beboere, samt midlertidige pladser. På centrene er der døgnbemanding. Derudover er der 1 udekørende dagvagtsgruppe, 1 udekørende sygeplejegruppe og 1 udekørende aftenvagtsgruppe i hjemmeplejen. De udekørende grupper dækker hele den vestlige del af Møn og BogøVi er 180 engagerede medarbejdere (sygeplejersker, SSA, SSH og ikke faglærte under oplæring.)Vi varetager sundhedsfaglige opgaver, pleje, omsorg og praktisk hjælp for beboere og borgere, der er tilknyttet distriktet. Rehabilitering og sundhedsfremme er en del af indsatsen. Vi har et fint og konstruktivt samarbejde på tværs af alle faggrupper i de enkelte teams i distriktet.Her er plads til forskelligheder, alle medarbejdere er lige og medvirker til at understøtte at borgerne har et værdigt liv.Yderligere informationDu er meget velkommen til at kontakte ledelsen, hvis du har spørgsmål til stillingen på tlf:55 36 46 16Ansættelse pr, 1. september 2022.Ansøgningsfrist er 7. juli 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 11/7 2022
Vordingborg Kommune
Indrykket 24. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk